790 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0774008 (DC 2015+)

BGA  CHIP AMD 216-0774008 (DC 2016+) (New parts)

1,500 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0728020 (DC 2015+)

BGA  CHIP AMD 215-0728020 (DC 2015+) (New parts)

1,070 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0752001 (DC 2016+)

BGA CHIP ATI 216-0752001 (DC 2016+) (New parts)

1,290 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0842000 (DC 2014+)

BGA CHIP ATI 216-0842000 (DC 2014+) (New parts)

1,175 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0774207 (DC 2011+)

BGA CHIP ATI 216-0774207 (DC 2011+) (New parts)

1,175 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0774007 (DC 2015+)

BGA CHIP ATI 216-0774007 (DC 2015+) (New parts)

820 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0809024 (DC 2012+)

BGA CHIP ATI 216-0809024 (DC 2012+) (New parts)

1,000 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0729042 (DC 2011+)

BGA CHIP ATI 216-0729042 (DC 2011+) (New parts)

900 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0772000 (DC 2011+)

BGA CHIP ATI 216-0772000 (DC 2011+) (New parts)

1,690 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0833000 (DC 2016+)

BGA CHIP ATI 216-0833000 (DC 2016+) (New parts)

1,550 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0810005 (DC 2016+)

BGA CHIP ATI 216-0810005 (DC 2016+) (New parts)

1,050 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 216-0809000 (DC 2016+)

BGA CHIP ATI 216-0809000 (DC 2016+) (New parts)

1,200 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0810028 (DC 2014+)

BGA CHIP ATI 216-0810028 (DC 2014+) (New parts)

600 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0749001 (DC 2010+)

BGA CHIP ATI 216-0749001 (DC 2010+) (New parts)

600 บาท

CHIPSET ATi CHIP ATI 216-0707001 (DC 2010+)

BGA CHIP ATI 216-0707001 (DC 2010+) (New parts)

1,600 บาท

CHIPSET ATi CHIP 216-0772003 (DC 2011+)

BGA  CHIP ATI 216-0772003 (DC 2011+) (New parts)

1,078 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 215-0674034

BGA  CHIP AMD 215-0674034 (DC 2016+) (New parts)

1,078 บาท

CHIPSET ATi CHIP AMD 215-0752007

BGA  CHIP AMD 215-0752007 (DC 2016+) (New parts)

1,078 บาท

CHIPSET ATi AMD 216-0674026

BGA CHIP ATI 216-0674026 (DC 2016+) (New parts)

600 บาท

CHIPSET ATi 216-0728014 (DC 2010+) (New parts)

BGA CHIP ATI 216-0728014 (DC 2010+) (New parts)

RANCOMPUTER.COM | จำหน่าย อะไหล่ Notebook, จอ Notebook, สายแพรจอ Notebook, บานพับจอ และอะไหล่ส่วนอื่นๆ

LINE ID: @RANCOMPUTER อะไหล่โน๊ตบุ๊ค