OEM-BATTERY HP-COMPAQ CQ32 CQ42 CQ43 HP 430 431 435 CQ56 CQ62 G4 G32 DM4 ของเทียบ

แบตเตอรี่ COMPAQ CQ32 CQ42 CQ43 HP 430 431 435 CQ56 CQ62 G4 G32 DM4 ของเทียบ

207 Views

Type: OEM-BATTERY

Brand: HP-COMPAQ

Model: CQ32 CQ42 CQ43 HP 430 431 435 CQ56 CQ62 G4 G32 DM4 ของเทียบ

Warranty: 6 เดือน

Price: 900 บาท

ซื้อออนไลน์



Model: For MU06 HSTNN-IBOW
Type: Li-ion
Capacity: 4800mAh
Voltage: 10.8V
Cell No.: 6 cells
Color: Black

Compatible Battery Part Number:

 1. HSTNN-I84C
 2. 586006-241
 3. 586006-361
 4. 586006-541
 5. 586006-761
 6. 586007-121
 7. 586007-141
 8. 586007-421
 9. 586007-851
 10. 586028-321
 11. 586028-341
 12. 588178-141
 13. 593553-001
 14. 593554-001
 15. HSTNN-178C
 16. HSTNN-179C
 17. HSTNN-181C
 18. HSTNN-CB0W
 19. HSTNN-CBOX
 20. HSTNN-DB0W
 21. HSTNN-DB0X
 22. HSTNN-F01C
 23. HSTNN-F02C
 24. HSTNN-I78C
 25. HSTNN-I79C
 26. HSTNN-I81C
 27. HSTNN-I83C
 28. 586006-321
 29. HSTNN-IB0N
 30. HSTNN-IB0W
 31. HSTNN-IB0X
 32. HSTNN-IB1E
 33. HSTNN-IBOW
 34. HSTNN-LB0W
 35. HSTNN-OB0X
 36. HSTNN-OB0Y
 37. HSTNN-Q47C
 38. HSTNN-Q48C
 39. HSTNN-Q49C
 40. HSTNN-Q50C
 41. HSTNN-Q51C
 42. HSTNN-Q60C
 43. HSTNN-Q61C
 44. HSTNN-Q62C
 45. HSTNN-Q63C
 46. HSTNN-Q64C
 47. HSTNN-YB0X
 48. MU06
 49. MU09
 50. NBP6A174
 51. NBP6A174B1
 52. NBP6A175
 53. NBP6A175B1
 54. WD548AA
 55. WD549AA
 56. 593555-001


Fit Model: Compatible models:

 1. Presario CQ32
 2. Presario CQ42
 3. Presario CQ43
 4. Presario CQ56
 5. Presario CQ62
 6. Presario CQ62z-200CTO
 7. Presario CQ62z-300CTO
 8. Presario CQ630
 9. Presario CQ72
 10. HP 430 Series
 11. HP 435 Series
 12. HP 630 Series
 13. HP 631 Series
 14. HP 635 Series
 15. Envy 15-1100
 16. Envy 17-1000
 17. Envy 17-1001TX
 18. Envy 17-1002TX
 19. Envy 17-1013tx
 20. Envy 17-1018tx
 21. Envy 17-1050ea
 22. Envy 17-1085eo
 23. Envy 17-1100
 24. Envy 17-1103tx
 25. Envy 17-1104tx
 26. Envy 17-1190ea
 27. Envy 17-1193eo
 28. Envy 17-1195ea
 29. Envy 17-1200
 30. Envy 17-1202TX
 31. Envy 17-1203TX
 32. Envy 17-2000
 33. Envy 17-2000ef
 34. Envy 17-2000eg
 35. Envy 17-2001eg
 36. Envy 17-2001tx
 37. Envy 17-2001xx
 38. Envy 17-2002xx
 39. Envy 17-2003ef
 40. Envy 17-2008tx
 41. Envy 17-2009tx
 42. Envy 17-2012tx
 43. Envy 17-2013tx
 44. Envy 17-2014tx
 45. Envy 17-2070nr
 46. Envy 17-2090eg
 47. Envy 17-2090nr 3D
 48. Envy 17-2093eg
 49. Envy 17-2096eg
 50. Envy 17t-1000 CTO
 51. Envy 17t-1100 CTO
 52. Envy 17t-1100 CTO 3D
 53. Envy 17t-2000 CTO
 54. Envy 17t-2000 CTO 3D G32 G42
 55. G42-100 G42-164LA G42-240LA
 56. G42-250LA
 57. G42-301NR
 58. G42-303DX
 59. G42-328CA
 60. G42-352TU
 61. G42-352TX
 62. G42-360TU
 63. G42-360TX
 64. G42-361TU
 65. G42-361TX
 66. G42-364TX
 67. G42-365TX
 68. G42-366TU
 69. G42-366TX
 70. G42-367CL
 71. G42-367TU
 72. G42-368TX
 73. G42-369TU
 74. G42-370TU
 75. G42-370TX
 76. G42-371TU
 77. G42-372TU
 78. G42-372TX
 79. G42-375TX
 80. G42-378TX
 81. G42-380TX
 82. G42-381TX
 83. G42-382TX
 84. G42-383TX
 85. G42-384TX
 86. G42-385TX
 87. G42-386TX
 88. G42-387TX
 89. G42-388TX
 90. G42-394TX
 91. G42-397TX
 92. G42-398TX
 93. G42t
 94. G42t-300 CTO
 95. G56
 96. G56-100SA
 97. G56-105SA
 98. G56-106EA
 99. G56-106SA
 100. G56-107SA
 101. G56-108SA
 102. G56-109SA
 103. G56-112SA
 104. G56-130SA
 105. G62
 106. G62-100
 107. G62-101TU
 108. G62-104SA
 109. G62-105SA
 110. G62-106SA
 111. G62-107SA
 112. G62-110SA
 113. G62-120ER
 114. G62-400
 115. G62-450SA
 116. G62-451SA
 117. G62-452SA
 118. G62-454TU
 119. G62-456TU
 120. G62-460TX
 121. G62-467TX
 122. G62-468TX
 123. G62-a00
 124. G62-a01SA
 125. G62-a02SA
 126. G62-a03SA
 127. G62-a04EA
 128. G62-a04SA
 129. G62-a10SA
 130. G62-a11SA
 131. G62-a11SE
 132. G62-a12SA
 133. G62-a12SE
 134. G62-a13EE
 135. G62-a13SA
 136. G62-a13SE
 137. G62-a14SA
 138. G62-a15EO
 139. G62-a15SA
 140. G62-a16SA
 141. G62-a17EA
 142. G62-a17SA
 143. G62-a18SA
 144. G62-a19EA
 145. G62-a19SA
 146. G62-a20SA
 147. G62-a21EA
 148. G62-a21SA
 149. G62-a22SA
 150. G62-a22SE
 151. G62-a23SA
 152. G62-a24SA
 153. G62-a25EA
 154. G62-a25SA
 155. G62-a26SA
 156. G62-a27SA
 157. G62-a28SA
 158. G62-a29EA
 159. G62-a29SA
 160. G62-a30SA
 161. G62-a38EE
 162. G62-a40SA
 163. G62-a43SA
 164. G62-a44EE
 165. G62-a44SA
 166. G62-a45SA
 167. G62-a50SG
 168. G62-a53SG
 169. G62-a60SA
 170. G62-b00SA
 171. G62-b09SA
 172. G62-b10SA
 173. G62-b11SA
 174. G62-b12SA
 175. G62-b13EA
 176. G62-b13SA
 177. G62-b14SA
 178. G62-b15SA
 179. G62-b16EA
 180. G62-b16SA
 181. G62-b17EO
 182. G62-b17SA
 183. G62-b18SA
 184. G62-b19SA
 185. G62-b20SA
 186. G62-B20so
 187. G62-b21SA
 188. G62-b22SA
 189. G62-b23SA
 190. G62-b24SA
 191. G62-b25SA
 192. G62-b26SA
 193. G62-b27EA
 194. G62-b27SA
 195. G62t
 196. G72
 197. G72-100
 198. G72-101SA
 199. G72-102SA
 200. G72-105SA
 201. G72-110SA
 202. G72-130SA
 203. G72-a10SA
 204. G72-a20SA
 205. G72-a30SA
 206. G72-a40SA
 207. G72-b01EA
 208. G72-b01SA
 209. G72-b02SA
 210. G72-b10SA
 211. G72-b15SA
 212. G72-b20SA
 213. G72t
 214. Pavilion dm4-1000
 215. Pavilion dm4-1001tu
 216. Pavilion dm4-1001tx 
 217. Pavilion dm4-1002tu
 218. Pavilion dm4-1003xx
 219. Pavilion dm4-1004tu 
 220. Pavilion dm4-1004xx
 221. Pavilion dm4-1010eg 
 222. Pavilion dm4-1012TX 
 223. Pavilion dm4-1014TX
 224. Pavilion dm4-1015TX 
 225. Pavilion dm4-1016tx 
 226. Pavilion dm4-1017tx
 227. Pavilion dm4-1018tx 
 228. Pavilion dm4-1020tx 
 229. Pavilion dm4-1021tx
 230. Pavilion dm4-1022tx 
 231. Pavilion dm4-1023tx 
 232. Pavilion dm4-1033tx
 233. Pavilion dm4-1034tx 
 234. Pavilion dm4-1035tx 
 235. Pavilion dm4-1036tx
 236. Pavilion dm4-1047tx 
 237. Pavilion dm4-1048tx 
 238. Pavilion dm4-1050ca
 239. Pavilion dm4-1050ea 
 240. Pavilion dm4-1060ea 
 241. Pavilion dm4-1060sf
 242. Pavilion dm4-1060us 
 243. Pavilion dm4-1062nr 
 244. Pavilion dm4-1063cl
 245. Pavilion dm4-1063he 
 246. Pavilion dm4-1065dx 
 247. Pavilion dm4-1070ef
 248. Pavilion dm4-1070sf 
 249. Pavilion dm4-1080ea 
 250. Pavilion dm4-1080sf
 251. Pavilion dm4-1100 
 252. Pavilion dm4-1100eg 
 253. Pavilion dm4-1100sa
 254. Pavilion dm4-1101ea 
 255. Pavilion dm4-1101tx 
 256. Pavilion dm4-1102tx
 257. Pavilion dm4-1107tx 
 258. Pavilion dm4-1108tx 
 259. Pavilion dm4-1111tx
 260. Pavilion dm4-1113tx 
 261. Pavilion dm4-1116tx 
 262. Pavilion dm4-1117tx
 263. Pavilion dm4-1118tx 
 264. Pavilion dm4-1120tx 
 265. Pavilion dm4-1121tx
 266. Pavilion dm4-1122tx 
 267. Pavilion dm4-1123tx 
 268. Pavilion dm4-1140sa
 269. Pavilion dm4-1150ca 
 270. Pavilion dm4-1150ea 
 271. Pavilion dm4-1150ef
 272. Pavilion dm4-1160ef 
 273. Pavilion dm4-1160eo 
 274. Pavilion dm4-1160us
 275. Pavilion dm4-1162ef 
 276. Pavilion dm4-1162sf 
 277. Pavilion dm4-1162us
 278. Pavilion dm4-1164nr 
 279. Pavilion dm4-1165dx 
 280. Pavilion dm4-1170sf
 281. Pavilion dm4-1173cl 
 282. Pavilion dm4-1180ef 
 283. Pavilion dm4-1180sf
 284. Pavilion dm4-1201us 
 285. Pavilion dm4-1211tx 
 286. Pavilion dm4-1218tx
 287. Pavilion dm4-1221tx 
 288. Pavilion dm4-1250ca 
 289. Pavilion dm4-1253cl
 290. Pavilion dm4-1265dx 
 291. Pavilion dm4-1273ca 
 292. Pavilion dm4-1275ca
 293. Pavilion dm4-1277sb 
 294. Pavilion dm4-1300 
 295. Pavilion dm4-1300ea
 296. Pavilion dm4-1301sg 
 297. Pavilion dm4-1360ef 
 298. Pavilion dm4-1360sf
 299. Pavilion dm4t 
 300. Pavilion dm4t-1000 CTO 
 301. Pavilion dm4t-1100 CTO
 302. Pavilion dm4t-1200 CTO 
 303. Pavilion dv3-2200 
 304. Pavilion dv3-2211TX
 305. Pavilion dv3-2225TX 
 306. Pavilion dv3-2232TX 
 307. Pavilion dv3-4000
 308. Pavilion dv3-4010sg 
 309. Pavilion dv3-4020sp 
 310. Pavilion dv3-4027TX
 311. Pavilion dv3-4028TX 
 312. Pavilion dv3-4029TX 
 313. Pavilion dv3-4030TX
 314. Pavilion dv3-4031TX 
 315. Pavilion dv3-4035tx 
 316. Pavilion dv3-4050ea
 317. Pavilion dv3-4057tx 
 318. Pavilion dv3-4059tx 
 319. Pavilion dv3-4100
 320. Pavilion dv3-4100sa 
 321. Pavilion dv3-4102tx 
 322. Pavilion dv3-4105tx
 323. Pavilion dv3-4106tx 
 324. Pavilion dv3-4107tx 
 325. Pavilion dv3-4121tx
 326. Pavilion dv3-4123tx 
 327. Pavilion dv3-4124tx 
 328. Pavilion dv3-4200
 329. Pavilion dv3-4207tx 
 330. Pavilion dv3-4208tx 
 331. Pavilion dv5-1200
 332. Pavilion dv5-1200 Special Edition
 333. Pavilion dv5-1208TX SE 
 334. Pavilion dv5-1209TX SE
 335. Pavilion dv5-1222TX 
 336. Pavilion dv5-1232TX 
 337. Pavilion dv5-1233se
 338. Pavilion dv5-1241la 
 339. Pavilion dv5-1247la 
 340. Pavilion dv5-1250us
 341. Pavilion dv5-1300 
 342. Pavilion dv5-2000 
 343. Pavilion dv5-2034la
 344. Pavilion dv5-2045la 
 345. Pavilion dv5-2046la 
 346. Pavilion dv5-2129wm
 347. Pavilion dv5-2130us 
 348. Pavilion dv5-2132dx 
 349. Pavilion dv5-2134ca
 350. Pavilion dv5-2134us 
 351. Pavilion dv5-2135dx 
 352. Pavilion dv5-2138ca
 353. Pavilion dv5-2144ca 
 354. Pavilion dv5-2155dx 
 355. Pavilion dv5-3000
 356. Pavilion dv5t-2100 CTO 
 357. Pavilion dv6-3000 
 358. Pavilion dv6-3005sa
 359. Pavilion dv6-3005TX 
 360. Pavilion dv6-3006TX 
 361. Pavilion dv6-3010sa
 362. Pavilion dv6-3011TX 
 363. Pavilion dv6-3015sa
 364. Pavilion dv6-3020sa
 365. Pavilion dv6-3025sa
 366. Pavilion dv6-3026tx
 367. Pavilion dv6-3030sa
 368. Pavilion dv6-3030TX
 369. Pavilion dv6-3031sa
 370. Pavilion dv6-3032sa
 371. Pavilion dv6-3032TX
 372. Pavilion dv6-3033sa
 373. Pavilion dv6-3035sa
 374. Pavilion dv6-3040sa
 375. Pavilion dv6-3042TX
 376. Pavilion dv6-3044sa
 377. Pavilion dv6-3045sa
 378. Pavilion dv6-3046sa
 379. Pavilion dv6-3047sa
 380. Pavilion dv6-3048sa
 381. Pavilion dv6-3048tx
 382. Pavilion dv6-3050eo
 383. Pavilion dv6-3050sa
 384. Pavilion dv6-3055sa
 385. Pavilion dv6-3056sa
 386. Pavilion dv6-3057sa
 387. Pavilion dv6-3060sa
 388. Pavilion dv6-3065ea
 389. Pavilion dv6-3067ea
 390. Pavilion dv6-3068ea
 391. Pavilion dv6-3070ea
 392. Pavilion dv6-3077la
 393. Pavilion dv6-3085ea
 394. Pavilion dv6-3088la
 395. Pavilion dv6-3089la
 396. Pavilion dv6-3100
 397. Pavilion dv6-3100sa
 398. Pavilion dv6-3110ea
 399. Pavilion dv6-3110sa
 400. Pavilion dv6-3111sa
 401. Pavilion dv6-3112sa
 402. Pavilion dv6-3113sa
 403. Pavilion dv6-3114sa
 404. Pavilion dv6-3115sa
 405. Pavilion dv6-3115tx
 406. Pavilion dv6-3116sa
 407. Pavilion dv6-3116tx
 408. Pavilion dv6-3117sa
 409. Pavilion dv6-3118sa
 410. Pavilion dv6-3119sa
 411. Pavilion dv6-3120sa
 412. Pavilion dv6-3121sa
 413. Pavilion dv6-3122sa
 414. Pavilion dv6-3123sa
 415. Pavilion dv6-3125sa
 416. Pavilion dv6-3127sa
 417. Pavilion dv6-3130sa
 418. Pavilion dv6-3131sa
 419. Pavilion dv6-3140sa
 420. Pavilion dv6-3141ea
 421. Pavilion dv6-3150sa
 422. Pavilion dv6-3163eo
 423. Pavilion dv6-3180ea
 424. Pavilion dv6-3298ea
 425. Pavilion dv6-3299ea
 426. Pavilion dv6-3300
 427. Pavilion dv6-3300sg
 428. Pavilion dv6-3350ef
 429. Pavilion dv6-3350sf
 430. Pavilion dv6-3351ef
 431. Pavilion dv6-3351sf
 432. Pavilion dv6-3355ef
 433. Pavilion dv6-3355sf
 434. Pavilion dv6-3362ef
 435. Pavilion dv6-3362sf
 436. Pavilion dv6-6000
 437. Pavilion dv6-6000eg
 438. Pavilion dv6-6001ea
 439. Pavilion dv6-6001eg
 440. Pavilion dv6-6001sg
 441. Pavilion dv6-6002eg
 442. Pavilion dv6-6002sg
 443. Pavilion dv6-6003eg
 444. Pavilion dv6-6004sa
 445. Pavilion dv6-6005ea
 446. Pavilion dv6-6005eg
 447. Pavilion dv6-6005sg
 448. Pavilion dv6-6006ea
 449. Pavilion dv6-6007sg
 450. Pavilion dv6-6007TX
 451. Pavilion dv6-6008eg
 452. Pavilion dv6-6008sa
 453. Pavilion dv6-6008TX
 454. Pavilion dv6-6011tu
 455. Pavilion dv6-6012tu
 456. Pavilion dv6-6013cl
 457. Pavilion dv6-6013tu
 458. Pavilion dv6-6022eg
 459. Pavilion dv6-6023tx
 460. Pavilion dv6-6024tx
 461. Pavilion dv6-6025tx
 462. Pavilion dv6-6026tx
 463. Pavilion dv6-6027tx
 464. Pavilion dv6-6029tx
 465. Pavilion dv6-6042sf
 466. Pavilion dv6-6051sf
 467. Pavilion dv6-6051xx
 468. Pavilion dv6-6054ef
 469. Pavilion dv6-6054sf
 470. Pavilion dv6-6063sf
 471. Pavilion dv6-6087eg
 472. Pavilion dv6-6090sf
 473. Pavilion dv6-6090us
 474. Pavilion dv6-6091nr
 475. Pavilion dv6t-6000 CTO
 476. Pavilion dv7-1400
 477. Pavilion dv7-4000
 478. Pavilion dv7-4002TX
 479. Pavilion dv7-4004TX
 480. Pavilion dv7-4012TX
 481. Pavilion dv7-4015sa
 482. Pavilion dv7-4020sa
 483. Pavilion dv7-4026tx
 484. Pavilion dv7-4027tx
 485. Pavilion dv7-4032eo
 486. Pavilion dv7-4035sa
 487. Pavilion dv7-4040sa
 488. Pavilion dv7-4045ea
 489. Pavilion dv7-4047ea
 490. Pavilion dv7-4050ea
 491. Pavilion dv7-4100
 492. Pavilion dv7-4105TX
 493. Pavilion dv7-4106TX
 494. Pavilion dv7-4130sa
 495. Pavilion dv7-4131sa
 496. Pavilion dv7-4140ea
 497. Pavilion dv7-4142eo
 498. Pavilion dv7-4150ea
 499. Pavilion dv7-4170eo
 500. Pavilion dv7-4180ea
 501. Pavilion dv7-6000
 502. Pavilion dv7-6000sg
 503. Pavilion dv7-6001sg
 504. Pavilion dv7-6001xx
 505. Pavilion dv7-6002sa
 506. Pavilion dv7-6004ea
 507. Pavilion dv7-6004tx
 508. Pavilion dv7-6005sg
 509. Pavilion dv7-6005tx
 510. Pavilion dv7-6006sg
 511. Pavilion dv7-6007sg
 512. Pavilion dv7-6008eg
 513. Pavilion dv7-6008sg
 514. Pavilion dv7-6011sg
 515. Pavilion dv7-6011tx
 516. Pavilion dv7-6012eg
 517. Pavilion dv7-6012sg
 518. Pavilion dv7-6012tx
 519. Pavilion dv7-6013eg
 520. Pavilion dv7-6013tx
 521. Pavilion dv7-6014tx
 522. Pavilion dv7-6015eg
 523. Pavilion dv7-6015sg
 524. Pavilion dv7-6025eg
 525. Pavilion dv7-6055ef
 526. Pavilion dv7-6055sf
 527. Pavilion dv7-6065ef
 528. Pavilion dv7-6065sf
 529. Pavilion dv7-6070sf
 530. Pavilion dv7-6081eg
 531. Pavilion dv7-6090sf
 532. Pavilion dv7-6097ef
 533. Pavilion dv7t-6000 CTO
 534. Pavilion g4
 535. Pavilion g4-1000
 536. Pavilion g4-1010us
 537. Pavilion g4-1011nr
 538. Pavilion g4-1012tx
 539. Pavilion g4-1013tx
 540. Pavilion g4-1014tx
 541. Pavilion g4-1015dx
 542. Pavilion g4-1015tx
 543. Pavilion g4-1016tx
 544. Pavilion g4-1017tu
 545. Pavilion g4-1017tx
 546. Pavilion g4-1018tu
 547. Pavilion g4-1019TU
 548. Pavilion g4-1020TU
 549. Pavilion g4-1020us
 550. Pavilion g4-1021TU
 551. Pavilion g4-1021tx
 552. Pavilion g4-1022TU
 553. Pavilion g4-1022tx
 554. Pavilion g4-1023TU
 555. Pavilion g4-1026TX
 556. Pavilion g4-1027TX
 557. Pavilion g4-1038tx
 558. Pavilion g4-1039tx
 559. Pavilion g4-1047tx
 560. Pavilion g4-1048tx
 561. Pavilion g4-1049tu
 562. Pavilion g4-1050tx
 563. Pavilion g4-1051xx
 564. Pavilion g4-1052TX
 565. Pavilion g4-1053TX
 566. Pavilion g4t-1000 CTO
 567. Pavilion g6
 568. Pavilion g6-1000
 569. Pavilion g6-1005tu
 570. Pavilion g6-1006tu
 571. Pavilion g6-1008tx
 572. Pavilion g6-1009tx
 573. Pavilion g6-1010tx
 574. Pavilion g6-1011tx
 575. Pavilion g6-1012tx
 576. Pavilion g6-1013tu
 577. Pavilion g6-1013tx
 578. Pavilion g6-1014tu
 579. Pavilion g6-1014tx
 580. Pavilion g6-1015tu
 581. Pavilion g6-1016tu
 582. Pavilion g6-1022tx
 583. Pavilion g6-1023tx
 584. Pavilion g6-1024tx
 585. Pavilion g6-1025sf
 586. Pavilion g6-1025tx
 587. Pavilion g6-1026tx
 588. Pavilion g6-1027tx
 589. Pavilion g6-1030ef
 590. Pavilion g6-1030tx
 591. Pavilion g6-1031tx
 592. Pavilion g6-1040ef
 593. Pavilion g6-1040sf
 594. Pavilion g6-1041ef
 595. Pavilion g6-1042ef
 596. Pavilion g6-1045ef
 597. Pavilion g6-1046ef
 598. Pavilion g6-1046sf
 599. Pavilion g6-1047ef
 600. Pavilion g6-1050ef
 601. Pavilion g6-1050sf
 602. Pavilion g6-1051ef
 603. Pavilion g7
 604. Pavilion g7-1000 SERIES
 605. Pavilion g7t-1000 CTO


Posted by : Sunchai
ขอเลขบัญชีหน่อยครับ
Posted by : Guest
รบกวนลูกค้าติดต่อทางไลน์ครับผม
สอบถามข้อมูลสินค้า



RANCOMPUTER.COM | จำหน่าย อะไหล่ Notebook, จอ Notebook, สายแพรจอ Notebook, บานพับจอ และอะไหล่ส่วนอื่นๆ

LINE ID: @RANCOMPUTER อะไหล่โน๊ตบุ๊ค